Ekspertområder

 • Professionel rådgivningsansvar

  Vores professionelle ansvarsforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar, I som rådgivere måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme jeres klienter eller tredjemand.

  Læs mere

 • Revisorer

  En revisor skal som minimum have tegnet den lovpligtige ansvars- og garantiforsikring for at blive beskikket som godkendt revisor.
  Forsikringen dækker de økonomiske krav, der kan blive rejst imod dig som følge af dine egne eller eventuelle kollegaers eller medarbejderes fejl, mangelfulde handlinger eller undladelser i forbindelse med den rådgivning, din virksomhed har ydet.

  Læs mere

 • Teknisk rådgivning og bistand

  Rådgivere som arkitekter og ingeniører skal generelt udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet de forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt.
  En ansvarsforsikring til ingeniører og arkitekter hos os er mere end en forsikring. Du får en erfaren partner med specialviden.

  Læs mere

 • Guldsmede - Urmagere - Juvelererer

  HDI Danmarks Guldsmedeforsikring har en standarddækning ved brand og meget omfattende dækninger af de forskellige tyveriformer.

  I tillæg kan du få dækning, når varerne befinder sig uden for butiksejendommen, for eksempel ved fagmesser og shows samt under transport til og fra. Du kan tilvælge dækning af forsendelse af pakker med specialiseret transportør, pengeværdier, inventar, driftstab, glas, lysreklame, netbank samt erhvervsansvar.

  Læs mere

 • IT-virksomheder

  It-virksomheder leverer ofte en bred vifte af ydelser, såsom it-relateret rådgivning og projektledelse, software- og systemudvikling, salg af hardware og -relaterede produkter samt hosting-aktiviteter Derfor er der ofte behov for en ansvarsforsikring, som dækker de komplekse ansvarsmæssige problemstillinger, en IT-virksomhed arbejder med.

  Den klassiske erhvervs- og produktansvarsforsikring er ofte ikke tilstrækkelig.

  Læs mere

 • Erhvervs og produktansvar

  I forbindelse med en virksomhedens aktivitet kan denne blive mødt med erstatningskrav fra 3. mand og medarbejdere.

  Erhvervsansvar er det ansvar, som du og dine medarbejdere kan ifalde når en 3. part har lidt et tabt ved person eller tingskade.

  Produktansvaret er det ansvar, der påhviler en producent eller mellemhandler for skade forårsaget af en defekt ved et produkt, din ydelse, efter levering.

  Læs mere

 • Ejendomsmæglere

  Ejendomsmæglere er underlagt et professionsansvar og de skal udføre, hvad der betragtes som en god faglig indsats, idet ejendomsmæglere forudsættes at have en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt.

  Som ejendomsmægler er man altid eksponeret for erstatningskrav fra utilfredse klienter.

  Vi har specialiseret os i blandt andet at udbyde forsikringer til ejendomsmæglere, så de kan sikre sig mod erstatningskrav og leve op til de lovgivningsmæssige krav til forsikringen.

  Læs mere

 • Boligforening

  Som boligselskab betragtes du og dine medarbejdere som eksperter med en særlig faglig viden, uddannelse og indsigt
  Vores professionelle ansvarsforsikring til boligselskaber har til formål at imødekomme det samlede økonomiske erstatningsansvar, som boligselskabet måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme klienter, beboere eller underafdelinger mv.

  Læs mere

 • Advokater

  For at blive beskikket og virke som advokat skal der, som minimum, tegnes en forsikring for professionelt ansvar samt en lovpligtig garantiforsikring, begge i henhold til Advokatsamfundets vedtægter.
  Ud over at opfylde Advokatsamfundets vedtægter § 61 om minimumskrav til forsikringsdækning er der reelle fordele ved at tegne en individuelt tilpasset forsikring hos os.

  Læs mere

Kom i kontakt

Følg med på LinkedIn

Adresse

Nesseslottet
Dronninggårds Alle 136
2840 Holte


Cvr. nr.: 26 83 88 19

Kom i kontakt

Bank

Nykredit, Hellerup afdeling
Reg: 5478 Konto: 0903603
×
×
Menu
Ring op
Skriv